Galeri

İletişim

Altyapı Yasası Kadınlara ve Azınlıklara Fırsatları Nasıl Genişletebilir?

Amerikan tarihi boyunca, kadın ve azınlık çalışanları daha az istihdam fırsatı yaşadı. Ayrıca daha yüksek taciz oranlarıyla ve ücret farklılıklarıyla karşılaşıyorlar. Biden-Harris yönetimi, altyapı faturasında mevcut istihdam sınırlamalarından bazılarını hedefliyor.

Altyapı Yatırım ve İş Yasası

Altyapı faturası, Biden-Harris yönetiminin Build Back Better (BBB) ​​yasasının bir parçası. Altyapı yönetmelikleri tipik olarak karayolu, demiryolu, köprü ve liman tasarımlarını hedefler. Biden yönetimi, terimi sosyal altyapıyı da içerecek şekilde genişletti.

1.2 trilyon dolarlık iki taraflı bir fon , Altyapı Yatırımı ve İş Yasasını destekliyor. Bu yasa, ulaşım iyileştirme projelerini, enerji şebekesi geliştirmeyi, su temini dağıtımını, siber güvenliği, çevre temizleme çabalarını ve iklim değişikliği ile ilgili diğer girişimleri desteklemektedir. BBB ayrıca küresel pandemiden çıkarken istihdam fırsatlarını artırmaya da odaklanıyor.

Kadınlar ve azınlık çalışanları, COVID ile ilgili daha yüksek işsizlik oranları yaşadı. Bu demografi, pandemi sırasında modası geçmiş olan daha fazla yüz yüze pozisyonu dolduruyor. Bugün kadınlar ve azınlıklar iş bulmakta zorlanabilir.

Altyapı faturası, inşaat iş fırsatlarını artırarak işsiz bireyleri destekleyebilir. İnşaat sektöründe kadınlar için çok düşük istihdam oranları var.

İnşaat Sektöründe Kadınlar ve Azınlıklar

Sektördeki 808.891 çalışanın yaklaşık %87,8’i erkektir. Kadınların sadece yaklaşık %8’i inşaat pozisyonlarını doldurmaktadır. Beyaz işçiler ayrıca sektördeki bireylerin en büyük bölümünü oluşturuyor.

Afrikalı Amerikalı çalışanlar inşaat pozisyonlarının yaklaşık %10,7’sini elinde tutuyor. Hispanik ve Latino işçiler sektördeki işlerin %24,5’ini dolduruyor. Çok az sayıda kadın ve azınlık çalışanı müteahhitlik pozisyonunda bulunuyor.

Sektördeki hiyerarşi, inşaat işçilerinin ve taşeronların yaşanabilir ücretlere erişimlerini kısıtlamaktadır. Beyaz erkekler müteahhitlik pozisyonlarında olduklarında, daha az kadın ve azınlık çalışanı işe alıyorlar. Kaynak sınırlamaları, demografinin yüklenici ve alt yüklenici pozisyonlarına ulaşmasını da engeller.

Altyapı faturası, inşaat sektöründeki bireyler için istihdam olanaklarını artırabilir. Ayrıca, bireylerin toplu taşıma gibi temel kaynaklara erişimini iyileştiren destekleyici bir altyapı oluşturacaktır.

İşlem Pozisyonu Sayısının Artırılması

Ticaret okulları geleneksel yüksek öğretim kurumlarından daha ucuzdur. Okullar ayrıca velilere uygun esnek programlar sunar. Ticari pozisyonlar, satın alınabilirlikleri ve esneklikleri nedeniyle genellikle kadınları ve azınlıkları cezbetmektedir.

Altyapı faturası, daha iyi yollar ve köprüler inşa ederek ulaşım sistemini, çevreyi ve istihdam oranını iyileştirmeyi planlıyor. Her yıl yaklaşık 30 milyon ton sera gazı emisyonu atmosfere rölantiden girmektedir. Verimli yollar ve köprüler geliştirmek, ulaşım emisyonlarını en aza indirebilir.

Genişleme projeleri inşaat istihdam oranlarını artırabilir. Daha fazla kadın ve azınlık, yeşil altyapı çabalarını desteklemek için pozisyonları doldurabilir. Altyapı faturası, evrensel okul öncesi gibi destekleyici kaynaklar sağlayarak istihdam oranlarını da iyileştiriyor.

Selami Sertan Arslan

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir